İLKELERİMİZ

Şeffaflık , Ahlakilik, Sorumluluk, Saygı...

 

Şirket olarak, çalışmalarımızda, paydaşlarımızla ilişkilerimizde ve her adımda doğruluk ve dürüstlüğü öncelikli değerler olarak benimseriz. Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve diğer iş ortaklarımızla ilişkilerimizde kişisel verilerin gizliliğine ve ticari ilişkilerin mahremiyetine büyük önem veririz.

Kurum içi ve kurum dışı tüm paydaşlarımızla çıkar çatışmasından kaçınmayı hedefleriz. Kurumun gelişimi için kişisel çıkarları gözetmeksizin faaliyetler yürütürüz ve kurum kimliğini kişisel çıkarlar için kullanmaktan kaçınırız.

Çalışmalarımız kapsamında yurt içi ve yurt dışı işlemlerimizi ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak gerçekleştiririz.

Tüm çalışmalarımızda kamu kurumları, idari oluşumlar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle tarafsız ve eşit mesafede dururuz. Herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın faaliyetlerimizi yerine getiririz.

Rinnova inşaat ilkeler

 

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımızla beklentileri hızlı ve eksiksiz bir şekilde karşılamayı amaçlarız.

Adalet, nezaket ve tarafsızlık ilkelerimiz müşterilerimizi bize bağlar.

Çalışanlarımıza karşı adil davranarak ailemizin bir parçası olduklarına inanır ve müreffeh bir çalışma ortamı sağlamaya çalışırız.

Çalışanlarımızın kariyer odaklı gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine de destek vermekten gurur duyarız.

Ortaklarımızla birlikte yönetilebilir riskleri göze alır ve sürdürülebilir hedeflere ve karlılığa odaklanırız.

Yatırımlarımızı tüm ortaklarımıza karşı hesap verebilir ve şeffaf bir şekilde yönetiriz.

Tedarikçi ve iş ortaklarımıza adil ve saygılı davranır, görev ve sorumluluklarımızı eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için özen gösteririz.

Haksız rekabete karşı çıkar, yasal çerçevede etik kurallarımıza bağlı kalarak etkin bir rekabet ortamında faaliyet gösteririz.

İnsan haklarının ve çevrenin korunması, eğitim ve hayır çalışmalarının desteklenmesi, yolsuzluk ve suçla mücadele etmek için toplumun değerlerine uygun şekilde çalışırız.

Katalog